Michael Kolod

Rankennetz, 2004
Acryl auf Kunststoffnetz
40 cm x 30 cm

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]